الهام عزیز چشم اگر یادم باشه اسم فشن دیزاینرها هم مینویسم ولی چون بیشتر موقع من عکسها را سیو میکنم و بعد از هاردم برایتون اپ میکنم،اسم دیزاینر ها یادم میره. من به علت اینکه 400.000 عکس اینا دارم نمیتونم مثل شما به نام فولدر بندی کنم. ولی ممنونم براتون برای اون پیشنهاد ایمیل خواهم نوشتم.

بقیه مدلها را در ادامه مطلب ببینید